Vítáme Vás na stránkách Církevní mateřské školy ve Zlíně.

 

 

Poslání Církevní mateřské školy ve Zlíně

„Doprovázet děti k aktivnímu utváření a prožívání vztahů (k Bohu, k sobě samému, k druhým lidem a ke světu). Podporovat růst a rozvoj osobnosti dítěte a vytvářet pro něj bezpečné prostředí.“                                                                                                                            

  Personál CMŠ ve Zlíně

Aktuality Plánované akce O školce